sitemap
5 BURSA TË PLOTA PËR STUDIME MASTER

Bursa » 5 BURSA TË PLOTA PËR STUDIME MASTER

Postuar me: 15/11/2013 6:57am

Niveli: Master

Lemia: Menaxhment

Web: www.universum-ks.org

Email: master@universum-ks.org

Gjuha: Angleze

Programet e ofruara të studimit janë: MA në Menaxhment me specializim në: Menaxhment, Financa apo Biznes Ndërkombëtar. Bursa përfshinë pagesën e plotë të shkollimit për gjithë programin dy vjeçar (120 ECTS).

Kriteret për aplikim:

  • Të ketë të përfunduar studimet bachelor me notë mesatare 8.5 në një institucion të akredituar, 
  • Të ketë treguar af initet për punë akademike apo menaxheriale,
  • Të njoh shkëlqyeshëm gjuhën angleze (së paku niveli Intermediate) 
 

Dokumentacioni për aplikim:

Formë Aplikacioni (online në www.universum-ks.org/master)

Letër motivim (arsyet për vijim dhe ndikimi i këtij programi në zhvillimin tuaj)

Diploma dhe certifikata e notave të studimeve paraprake

CV (jo më shumë se dy faqe)

2 referenca nga profesorët apo punëdhënësit

Aplikacionin mund ta dërgoni përmes emailit master@universum-ks.org

Më shumë informata rreth programeve dhe bursave mund të merrni në ueb faqenwww.universum-ks.org