sitemap
Austria, ka një numër të universiteteve të shpërdarë në qendrat më të mëdha. Përveç universiteteve shtetërore, shkollimi i lartë në Austri përmban...
Në ueb faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës, janë paraqitur universiteti dhe kolegjet e licencuara[http://www.masht-gov.net/advCms/?id=20,879,82,7,2010&lng=Alb] për vitin...
*IELTS  Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze*     *ÇFARË ËSHTË IELTS?* IELTS,  Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze, është projektuar për të vlerësuar...