sitemap
Universitetet dhe kolegjet e akredituara në Kosovë
masht

Informata » Universitetet dhe kolegjet e akredituara në Kosovë

Postuar me: 30/01/2011 11:19pm

Në ueb faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës, janë paraqitur universiteti dhe kolegjet e licencuara për vitin 2010 – 2011. Në vijim do të paraqesim një përshkrim të shkurtër për to, marrë nga ueb faqet e tyre, pa ndryshim nga ana jonë.