sitemap
Për ne

InfoPika është një ueb faqe e dedikuar për studentë dhe studentë të ardhshëm. Qëllimi kryesor është informimi mbi universitetet në vend dhe jashtë dhe atë në disa sfera:

 

  • organizimi i universiteteve
  • mundësia e regjistrimit
  • bursat e ndara
  • programet e mundshme

 

Ueb faqja e InfoPika-së është praktike dhe ndihmon në hapjen e qasjes ndaj edukimit të lartë. Është ueb faqe e paanshme, e shpejtë dhe e dedikuar për të gjithë studentët që ju intereson studimi brenda ose jashtë vendit. Po ashtu, ndihmon edhe institucionet si ato vendore dhe ndërkombëtare në promovimin e bursave, garave, trajnimeve etj të cilat mund t’i publikojnë në www.infopika.com.

Në të ardhmen, përveç komenteve që janë pjesë ekzistuese e ueb faqes, do të krijohet një forum, në të cilin të rinjtë mund të bashkëbisedojnë për studimet e tyre e tema tjera